Các loại hợp đồng lao động ở Ba Lan

1. UMOWA O PRACĘ (Hợp đồng lao động)
– Là loại hợp đồng được kết luận trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động Ba Lan. Nhiều người coi đó là hình thức việc làm an toàn nhất. Hợp đồng này đảm bảo thu nhập cố định, với mức lương định trước, tập trung vào tính ổn định lâu dài của việc làm, đồng thời cung cấp các lợi ích liên quan đến an sinh xã hội và nghỉ phép có lương trong thời gian luật định.
– Loại hợp đồng này là giải pháp này lý tưởng cho những người coi trọng sự ổn định (nghĩa là giờ làm việc cố định và phạm vi nhiệm vụ) và bảo mật. Ngoài ra, cần nhớ rằng hợp đồng lao động là hình thức lao động được các ngân hàng ưa thích khi đăng ký thế chấp. Nếu bạn đang có ý định mua căn hộ hoặc xây nhà, đây có thể là giải pháp dành cho bạn. Ngay cả việc đơn giản là đăng kí tài khoản ngân hàng ở Ba Lan, hầu hết các ngân hàng đều đòi hỏi hợp đồng lao động dạng này.
Ưu điểm:
– Đảm bảo quyền nghỉ phép hàng năm, nghỉ ốm và được trả lương bằng hoặc cao hơn mức cơ bản tối thiểu mà nhà nước quy định.
– Vì lý do đó, người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đóng các khoản đóng góp, bao gồm các khoản đóng góp lương hưu, trợ cấp mất sức, ốm đau, tai nạn…
– Công việc được thực hiện theo hợp đồng lao động được bao gồm trong tổng thời gian phục vụ (ảnh hưởng đến số ngày nghỉ phép, cũng như nghỉ hưu trong tương lai)
– Có sự đảm bảo về thời gian làm việc theo quy định.
– Cung cấp sự bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ mang thai và cha mẹ trẻ khi nghỉ thai sản và chăm sóc cha mẹ.
– Đảm bảo bảo vệ quyền lợi khỏi bị sa thải trong trường hợp những người ở độ tuổi nghỉ hưu trước tuổi.
– Cho phép bạn kiếm thêm thù lao cho làm thêm giờ. Ngoài giờ làm việc được nêu trong hợp đồng, bạn sẽ được tính thêm giờ làm với hệ số lương theo quy định của luật lao động Ba Lan nếu bạn làm thêm giờ, làm ngày Chủ Nhật, ngày lễ…
– Khi hợp đồng lao động được ký kết trong một thời gian không xác định, nó trở thành một hình thức việc làm cực kỳ ổn định và an toàn cho nhiều người.
Nhược điểm:
– Thường được liên kết với một nơi được xác định nghiêm ngặt để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
– Thông thường thời gian thực hiện công việc được xác định chính xác trong hợp đồng.
– Không thể ủy thác các nhiệm vụ đã nhận cho người khác.
– Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện dưới sự giám sát của người sử dụng lao động.

2. UMOWA ZLECENIE (Hợp đồng uỷ thác/Hợp đồng giao việc/Hợp đồng uỷ quyền)
Đây là loại hợp đồng mà các anh chi em lao động Việt Nam thường gặp khi đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan.
– Hợp đồng uỷ thác là một loại hợp đồng dân sự được giao kết trên cơ sở các quy định của Bộ luật dân sự. Bằng một hợp đồng ủy thác, người được ủy quyền cam kết thực hiện một hành vi pháp lý cụ thể cho người ủy quyền. Trong trường hợp của hợp đồng này, điều quan trọng chủ yếu là thực tế thực hiện công việc cho đơn vị kí hợp đồng với bạn chứ không phải cho đơn vị mà bạn đang làm việc ở đó. Đây là hình thức việc làm ưa thích cho những người đã được đóng bảo hiểm và miễn thuế thu nhập cá nhân, ví dụ như học sinh và sinh viên, lao động trẻ đến dưới 26 tuổi. Có một mức tối thiểu trong hợp đồng ủy quyền – từ năm 2022 là 19,70 PLN/giờ làm việc. Điều này có nghĩa là bạn cũng phải xác định số giờ bạn làm việc trong một tháng nhất định để xác minh rằng mức lương tối thiểu phù hợp với lượng thời gian bạn làm việc.
– Loại hợp đồng này phù hợp với ai? Trước hết, hợp đồng này phù hợp với học sinh và sinh viên đến dưới 26 tuổi. Hợp đồng này cũng có thể được thực hiện trong khi nghỉ thai sản và chăm sóc cha mẹ. Vì lý do này, đây là một hình thức việc làm được các bà mẹ trẻ sẵn sàng lựa chọn.
Ưu điểm: 
– Thiếu sự giám sát của đơn vị giao việc và tự do hơn trong việc thực hiện công việc.
– Khả năng chấm dứt hợp đồng, bất kể thời gian mà nó được ký kết.
– Không nhất thiết phải làm việc ở một địa điểm và thời gian cố định. Tức chủ sử dụng lao động có thể điều chuyển, thay đổi giờ làm việc của người lao động.
– Đảm bảo nhận được mức lương tối thiểu – người sử dụng lao động phải tuân thủ mức lương tối thiểu theo giờ hiện hành.
– Khả năng người lao động được đóng phí bảo hiểm y tế.
Nhược điểm:
– Trong trường hợp hợp đồng ủy thác, các quy định của Bộ luật Lao động, ví dụ như bảo vệ tiền công, quyền nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ, không áp dụng, trừ khi hợp đồng có quy định thêm.
– Mọi khiếu nại phải được giải quyết trước tòa án dân sự.
– Trong trường hợp gây thiệt hại cho bên giao việc, bên nhận việc phải chịu trách nhiệm về tài chính.

3. UMOWA DZIEŁO (Hợp đồng làm việc, hợp đồng cho một công việc cụ thể)
– Là hợp đồng dân sự được giao kết trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự. Tại thời điểm ký kết, bên giao việc cam kết thực hiện công việc quy định trong hợp đồng và bên đặt hàng cam kết trả thù lao. Theo hợp đồng cho công việc cụ thể, khoản thanh toán được nhận cho kết quả của công việc được thực hiện ở dạng hữu hình hoặc vô hình. Hình thức tuyển dụng này mang lại nhiều tự do hơn, mang lại cho người lao động sự linh hoạt về địa điểm, thời gian và cách thức thực hiện các nhiệm vụ được giao phó. Từ năm 2021, doanh nhân có nghĩa vụ đăng ký hợp đồng cho công việc cụ thể với ZUS.
– Hợp đồng cho công việc cụ thể có thể là một giải pháp tốt cho bất kỳ ai thực hiện công việc có tác động có thể được gọi là “tác phẩm” – ví dụ: đối với nhà thiết kế đồ họa, dịch giả, tác giả văn bản, người làm đồ nội thất theo đơn đặt hàng, xử lý công việc cải tạo. Bạn có thể ký nó khi đang nghỉ thai sản, chăm sóc cha mẹ hoặc chăm sóc con cái.
Ưu điểm:
– Tự do về địa điểm và cách thức thực hiện công việc.
– Thời gian làm việc linh hoạt.
– Không có sự giám sát trực tiếp của người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện công việc.
– Trừ khi hợp đồng quy định khác, công việc không phải được thực hiện cá nhân, nhưng nhà thầu tự chịu trách nhiệm về kết quả.
– Không thể chấm dứt hợp đồng cho một công việc cụ thể, trong khi luật quy định quyền của các bên rút khỏi hợp đồng và bản thân hợp đồng có thể quy định các tình huống cho phép chấm dứt hợp đồng.
Nhược điểm:
– Hợp đồng chỉ có thể được ký trong trường hợp tác vụ mà tác phẩm được tạo ra, ví dụ: văn bản, hình ảnh, phần mềm, đồ nội thất, đồ họa.
– Nghỉ phép không lương.
– Chủ sử dụng lao động không đóng góp cho ZUS.
– Một người được tuyển dụng chỉ theo hợp đồng cho một công việc cụ thể không được tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
– Trong trường hợp khiếu nại cụ thể đối với bên chủ sử dụng lao động, người lao động phải tìm kiếm quyền lợi của mình trước tòa án dân sự.
– Không có mức lương tối thiểu.
– Người lao động chịu hoàn toàn trách nhiệm về công việc đã thực hiện và chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào theo bảo hành.
– Trong trường hợp cố gắng thực hiện một công việc nhất định không thành công hoặc người lao động sử dụng vật liệu bị lỗi thì phải chịu thêm chi phí liên quan đến nhu cầu thực hiện lại công việc.

4. UMOWA B2B (Hợp đồng tự doanh, hợp đồng business – to – business)
Tên của loại hợp đồng này là viết tắt của từ mượn tiếng Anh “business – to – business”
Là hợp đồng dân sự được giao kết trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự. Nó bao gồm việc điều hành doanh nghiệp của riêng bạn và có nghĩa là một sự thay đổi hoàn toàn về bản chất của việc làm.
Đối với những người muốn tăng sức ảnh hưởng và tạo dấu ấn của họ trên thị trường, cũng như có được sự độc lập cao hơn. Ngoài các dịch vụ cho chủ lao động chính, bạn cũng có thể thực hiện hợp pháp các nhiệm vụ bổ sung cho các công ty khác, nếu điều này không vi phạm điều khoản không cạnh tranh.
Ưu điểm:
– Tính linh hoạt cao hơn trong công việc, có nghĩa là bạn có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.
– Khả năng tận dụng sự hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp nhiều hơn.
– Cho phép bạn hợp tác với nhiều công ty cùng một lúc.
– Lựa chọn độc lập phương pháp quyết toán thuế của hoạt động kinh doanh.
Nhược điểm:
– Thiếu các đặc quyền của nhân viên như nghỉ lễ, nghỉ sinh con và nghỉ thai sản, thường cũng được tiếp cận với quỹ xã hội của công ty.
– Từ năm 2022, các quy tắc đánh thuế ô tô của công ty đã thay đổi, điều này có liên quan đến việc tăng chi phí sử dụng chúng cho mục đích cá nhân.
– Không có khả năng khấu trừ phí bảo hiểm y tế và phương pháp tính toán mới, phụ thuộc vào thu nhập kiếm được.
– Là một doanh nhân, bạn chịu trách nhiệm điều hành một doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm hạch toán, chuyển các khoản đóng góp bảo hiểm ZUS cũng như thuế GTGT và thuế TNCN cho Cơ quan Thuế (bạn có thể sử dụng sự trợ giúp của Phòng Kế toán trong việc hạch toán).

Tổng hợp từ: Pracuj.pl
Các bài viết nên tham khảo thêm:
 

Có thể bạn quan tâm

 • IMG 9395

  Cách đăng ký làm lý lịch tư pháp số 1 và số 2

  Nội dung chính1 PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP LÀ GÌ?2 HỒ SƠ, THỦ TỤC LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 13 HỒ SƠ, THỦ TỤC LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 24 THỜI GIAN VÀ NƠI LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 25 CÁCH ĐĂNG KÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN …

 • law 2023 848x510 1

  Những thay đổi của luật lao động Ba Lan năm 2023

  Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, nhiều quy định mới về việc làm có hiệu lực. Thay đổi, cập nhâtj mới này quan tâm đến quyền của nhân viên mới, đưa ra biện pháp bảo vệ bổ sung chống lại việc sa thải và các nghĩa vụ thông tin mới trong lĩnh vực hợp đồng …

 • 88C0EC4A C1C9 432F A0D4 321BBD4208BC

  Một số vấn đề liên quan đến việc xin Visa Ba Lan

  Xin thị thực Ba Lan – khối Schengen Châu Âu khó không?  Thực tế xin visa Schengen khá khó vì rất nhiều yêu cầu, điều kiện. Đặc biệt trong thời điểm bất ổn như hiện nay thì quy trình xét duyệt càng trở nên gắt gao. Người Việt Nam khi làm thủ tục xin visa …

 • medical insurance background 2022

  Đăng ký bảo hiểm là nghĩa vụ của người sử dụng lao động

  Người sử dụng lao động có trách nhiệm – trong thời hạn bảy ngày – để đăng ký bạn vào bảo hiểm xã hội và y tế và thanh toán chi phí cho bảo hiểm này. Điều này áp dụng cho cả khi bạn đang làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động cũng …

 • D0ED6AC3 3A94 4059 824F 87DB16BD4DE8

  Tổng quan thị trường xuất khẩu lao động Ba Lan

  Nội dung chính0.1 Thị trường xuất khẩu lao động Ba Lan1 Lợi ích khi làm việc tại Ba Lan1.1 Đi XKLD Ba Lan có nhiều ngành nghề cho bạn lựa chọn1.2 Mức lương xuất khẩu Ba Lan hấp dẫn người lao động1.3 Một số lợi ích khác dành cho lao động Ba Lan2 Điều kiện …

 • 2020 01 13

  Công ty hợp danh JUTAR – Nơi có công nhân Việt Nam làm việc

  JUTAR được thành lập vào năm 1995. Đây là cơ sở giết mổ lợn hiện đại, sau khi hiện đại hóa toàn diện vào năm 2004 và 2014, đáp ứng các yêu cầu cao của Liên minh Châu Âu và một nhóm lớn khách hàng trong và ngoài nước. Trang thiết bị của các công ty uy …