Lễ nhậm chức của nội các Donald Tusk tại Dinh tổng thống.

 

Đúng 9 giờ sáng ngày 13.12.2023, tại Dinh tổng thống đã diễn ra Lễ nhậm chức dưới sự chủ tọa của Tổng thống Duda.

Từ tay Tổng thống, Thủ tướng nhận được tờ Quyết định, tiếp theo đọc lời tuyên thệ và cuối cùng là ký vào tờ Quyết định.

Mỗi Bộ trưởng đều có một trình tự trong buổi lễ nhậm chức như vậy.

Sau đó Thủ tướng mới và các Bộ trưởng của ông, sẽ được Thủ tướng và các bộ trưởng tiền nhiệm, dẫn vào các văn phòng làm việc của mình.

Từ giờ phút này Nội các mới, chính thức có đủ thẩm quyền hành pháp. Và chiều nay chắc chắn sẽ có những quyết định đầu tiên, để đưa đất nước Ba Lan về con đường bình thường của một quốc gia châu Âu pháp quyền, bị đảng PiS lũng đoạn trong 8 năm vừa qua.

Từ biệt chế độ độc đoán của Jaroslav Kaczynski.

Tổng thống từ đảng PiS, Thủ tướng và Nội các từ phe đối lập, nhưng cả hai phải hợp tác với nhau để làm việc. Chẳng có ông nào là phản động hay bán nước.
Thể chế đa đảng là vậy.

NXB, 13.12.2023

IMG 4501 IMG 4502 IMG 4503 IMG 4504 IMG 4505 IMG 4506 IMG 4507 IMG 4508 IMG 4509

 

Có thể bạn quan tâm