GIẤY PHÉP ĐỊNH CƯ Ở BA LAN

13. Giấy phép cư định cư ở Ba Lan
Giấy phép cấp vô thời hạn là giấp phép định cư và giấy phép cư trú dài hạn Châu Âu WE.
13.1.Làm thế nào để có giấy phép định cư?
Giấy phép định cư cấp cho người nước ngoài khi mà:
1) Là con nhỏ của người nước ngoài có giấy phép định cư, sinh ra trên lãnh thổ Ba Lan.
2) Đang là vợ/chồng với công dân Ba Lan mà đã từng kết hôn ít nhất là 3 năm trước khi nộp đơn và trực tiếp trước khi nộp đơn đã ở không gián đoạn ít nhất 2 năm trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo giấy phép tạm cư.
3) Trực tiếp trước khi nộp đơn đã ở không gián đoạn trên lãnh thổ Ba Lan trong thời gian ít nhất 10 năm theo giấy đồng ý cư trú nhân đạo hoặc thời gian ít nhất 5 năm vì việc được nhận tị nạn hoặc bảo hộ bổ xung.
4) Là con của công dân Ba Lan và ở dưới quyền cha mẹ của người này.
Người nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép định cư trong thời gian như quyền cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan. Đơn của người nước ngoài đang ở Ba Lan bất hợp pháp hoặc ở ngoài biên giới nước chúng tôi sẽ không được xem xét. Đơn xin giấy phép định cư nộp lên Tỉnh trưởng thích ứng với nơi ở của người nước ngoài trên mẫu tờ khai.
Như trên đã viết, người vợ/chồng của công dân CH Ba Lan sau ba năm kể từ lúc kết hôn có thể xin giấy phép định cư, nếu trực tiếp trước khi nộp đơn đã ở không gián đoạn trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan ít nhất 2 năm trên cơ sở giấy phép tạm cư. “Ở không gián đoạn” hiểu ở đây không theo nghĩa đen, và được coi là ở không gián đoạn nếu không lần gián đoạn nào dài hơn 6 tháng (một lần) và tổng cộng các đợt gián đọan không vượt quá 10 tháng trong cả thời gian được để ý (ví dụ: đó là trong thời gian 2 năm trong trường hợp vợ/chồng công dân CH Ba Lan). Sự gián đoạn trong cư trú có thể dài hơn và sẽ không phải là cơ sở từ chối giấy phép định cư khi mà nguyên nhân là:
1) Thực hiện trách nhiệm công vụ hoặc làm việc ngoài lãnh thổ Ba Lan, trên cơ sở hợp đồng kí với ông chủ/chủ hãng có trụ sở ở Ba Lan.
2) Đi cùng vợ/chồng thực hiện trách nhiệm công vụ hoặc làm việc trong những điều kiện như trên.
3) Việc chữa bệnh của người nước ngoài.
Nếu người nước ngoài đã nhận giấy phép tạm cư đầu tiên và khát vọng nộp ngay đơn xin giấy phép định cư, để thỏa mãn đòi hỏi 2 năm trực tiếp ở trên cơ sở giấy phép tạm cư và để tránh bị gián đoạn trong cư trú hợp pháp, cần phải:
• trước khi hết hạn giấy phép tạm cư đầu tiên 45 ngày (tất nhiên khi đã được cấp cho 2 năm) thì nộp đơn mới xin giấy phép tạm cư.
• sau khi nhận giấy phép tạm cư thứ hai, lúc đó mới nộp đon xin giấy phép định cư.
Nếu không thì sẽ không thỏa mãn điều kiện đầy hai năm cư trú. Điều trên không liên quan đến người nước ngoài đang ở trên cơ sở giấy phép tạm cư tiếp theo dài hơn 2 năm.
Khi xin cấp giấy phép cư định cư người nước ngoài có trách nhiệm nộp lên Tỉnh trưởng thích ứng:
1) 4 tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ của đơn xin cấp giấp phép (mẫu tờ khai có ở các Ủy ban tỉnh, cả ở trên trang WEB của Ủy ban tỉnh Vác sa va – www.mazowieckie.pl).
2) 4 ảnh màu kích thước 4,5 cm x 3,5 cm, không hư hỏng, rõ ràng, màu, giới thiệu người để đầu trần và không đeo kính màu ở vị chí góc trái và thấy rõ tai trái, cùng với giữ ánh sáng đều đặn trên khuôn mặt9. (thêm một ảnh thứ 5 chắc chắn khiến việc thụ lý chạy hơn).
3) Giấy thông hành có giá trị (2 bản phô tô + bản gốc để trình bày).
4) Biên lai trả tiền lệ phí trước bạ – 640 z-lô-ti.
5) Giấy xác minh đăng ký hộ khẩu (hãy xem ở điểm 11 chương này).
6) Giấy tờ khẳng định cư trú không gián đoạn như đòi hỏi ở Ba Lan.
7) Giấy chứng nhận làm tròn trách nhiệm thuế đối với Tài chính Quốc gia.
8) Trường hợp kết hôn với công dân Ba Lan – giấy kết hôn hiện tại cùng phôtô copy giấy chứng minh thư của vợ/chồng.
9) Trong trường hợp đứa con nhỏ của người nước ngoài có giấy phép định cư, sinh ra trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan – giấy khai sinh hiện tại cùng phôtô copy quyết định cấp giấy phép định cư hoặc thẻ cư trú của người đại diện pháp lý.
Cũng cần nhấn mạnh là trong trường hợp kết hôn với công dân Ba Lan sẽ bị kiểm tra xem có phải đã kết hôn với mục đích tránh luật không (xem điểm 7 chương này).
Giấy phép cư định cư cấp vô thời hạn. Thẻ định cư cấp cho 10 năm. Trong thời gian thụ lý người nước ngoài nhận thị thực (vài thị thực) thủ tục. Trường hợp bị từ chối cấp giấy phép có thể khiếu nại lên cơ quan cấp cao hơn (xem điểm 9 chương này).
13.2.Làm thế nào để có giấy phép cư trú dài hạn WE?
Giấy phép cư trú dài hạn WE cấp cho những người nước ngoài ở trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trực tiếp trước khi nộp đơn hợp pháp và không gián đoạn ít nhất 5 năm và có:
1) Nguồn thu nhập ổn định và đều đặn đủ để trang trải chi phi nuôi bản thân và những thành viên gia đình mình phải nuôi.
2) Bảo hiểm y tế theo như những quy định về bảo hiểm sức khỏe phổ thông hoặc giấy xác nhận trang trải chi phí chữa bệnh ở Ba Lan của hãng bảo hiểm.
Người nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn WE trong thời gian như quyền cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan. Đơn của người nước ngoài đang ở Ba Lan bất hợp pháp hoặc ở ngoài biên giới nước chúng tôi sẽ không được xem xét.
Đơn xin giấy phép cư trú dài hạn WE nộp lên Tỉnh trưởng đúng với nơi ở của người nước ngoài trên mẫu tờ khai. (mẫu tờ khai có ở các Ủy ban tỉnh, cũng có thể tải từ trang WEB www.mazowieckie.pl). Trong quá trình thụ lý sẽ kiểm tra rất kỹ xem nguồn thu nhập có thỏa mãn đòi hỏi về ổn định và đều đặn không. Thu nhập sau khi đã trừ đi chi phí nhà ở cho mỗi đầu thành viên gia đình còn phải nuôi, phải cao hơn mức thu nhập mà thấp hơn sẽ được công nhận trợ cấp từ quỹ giúp đỡ xã hội, có nghĩa là 351 z-lô-ti10 (trong trường hợp người nước ngoài sống một mình thì sẽ là 477 z-lô-ti). Về chi phí nhà ở, được coi là những chi phí tối thiểu phải bao gồm mức chi phí cố định liên quan đến sử dụng căn hộ được dùng tính đều cho số người sống chung trong căn hộ này, ngòai ra là chi phí cung cấp điện, ga, nước cho căn hộ và phí thóat nước thải, rác và những nước bẩn.
Việc đánh giá xem người nước ngoài trong 5 năm có cư trú liên tục không gián đoạn tiến hành bằng cách tương tự như khi cấp giấy phép định cư.
Cần nhớ là không được tính vào thời gian 5 năm cư trú thời gian ở của người nước ngoài khi:
• Bị bắt giữ, giam trong trại có bảo vệ để trục xuất, đối với người đó đã được áp dụng biện pháp phòng ngừa ở hình thức cấm dời khỏi nước hoặc bị mất quyền tự do trên cơ sở những quyết định đã cấp theo pháp luật.
• Cư trú ở Ba Lan với tư cách nhân viên “au pair”, làm công việc thời vụ, được công ty dịch vụ cử sang,
• Ở Ba lan với mục đích dịch vụ qua biên giới hoặc của hãng dịch vụ làm dịch vụ quá cảnh.
• Ở Ba Lan trên cơ sở thị thực đồng nhất chỉ cho phép nhập cảnh Ba Lan vì lý do nhân đạo, lý do lợi ích quốc gia hoặc trách nhiệm quốc tế, thị thực được cấp vì mục đích bắt đầu học hoặc tiếp tục học, giấy phép tạm cư cấp trên cơ sở là thành viên gia đình của người nước ngoài và được cho trên cơ sở bắt đầu học khác với học đại học chính quy.
Ngược lại, thời gian cư trú của người nước ngoài đã ở Ba Lan trên cơ sở thị thực/giấy phép tạm cư đã cấp trên cơ sở học đại học hệ chính quy hoặc trường học nghề, thì chỉ được tính một nửa. Thời gian cư trú trên cơ sở những thị thực và giấy phép khác tính hết vào thời gian 5 năm như trên đã nói.
Khi xin giấy phép cư trú dài hạn WE, người nước ngoài có trách nhiệm nộp:
1) 4 tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ của đơn xin cấp giấp phép (mẫu tờ khai có ở các Ủy ban tỉnh, cả ở trên trang WEB của Ủy ban Tỉnh Vác sa va – www.mazowieckie.pl).
2) 4 ảnh màu kích thước 4,5 cm x 3,5 cm, không hư hỏng, rõ ràng, màu, giới thiệu người để đầu trần và không đeo kính màu bằng cách để thấy đầu ở vị chí góc trái và thấy rõ tai trái, cùng với giữ ánh sáng đều đặn trên khuôn mặt.11 (thêm một ảnh thứ 5 chắc chắn khiến việc thụ lý chạy hơn).
3) Giấy thông hành có giá trị (2 bản phô tô + bản gốc để trình bày).
4) Biên lai trả tiền lệ phí trước bạ – 640 z-lô-ti.
5) Giấy xác minh đăng ký hộ khẩu tạm trú (hãy xem ở điểm 11 chương này).
6) Giấy tờ khẳng định cư trú không gián đoạn như đòi hỏi ở Ba Lan.
7) Giấy tờ khẳng định có nguồn thu nhập ổn định và đều đặn đủ để trang trải chi phí
sinh sống cho bản thân và những thành viên gia đình mình phải nuôi.
8) Giấy tờ khẳng định có bảo hiểm y tế, cơ sở pháp lý sử dụng căn hộ, nơi đang ở hoặc có ý định sẽ ở (cơ sở pháp lý sử dụng căn hộ mà người nước ngòai đang ở hoặc định ở không được chấp nhận ở hình thức hợp đồng cho mượn nhà, trừ phi người cho mượn là thân nhân gần nhất trong gia đình).
9) Giấy tờ khẳng định mức chi phí nhà ở.
Giấy phép cư trú dài hạn WE cấp vô thời hạn. Thẻ được cấp cho 5 năm. Trong thời gian thụ lý người nước ngoài nhận thị thực (vài thị thực) thủ tục. Trường hợp bị từ chối cấp giấy phép có thể khiếu nại lên cơ quan cấp cao hơn (xem điểm 9 chương này).
<Cập nhật link>

 

 

Có thể bạn quan tâm

 • 0E617AEE 6A58 4FD0 978B 9D517F96E522

  GIẤY PHÉP TẠM TRÚ VÀ THƯỜNG TRÚ TRÊN CƠ SỞ HÔN NHÂN Ở BA LAN

  GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan được cấp  cho: – người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân đó; – con chưa thành niên của vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan có giấy phép …

 • dangkikethoncuocsongbalan

  KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN BA LAN – THÔNG TIN CƠ BẢN

  CÁC LOẠI HÔN NHÂN Ở BA LAN Ở Ba Lan, mọi người có thể kết hôn tại: – Văn phòng Đăng ký Dân sự (USC) – đây được gọi là hôn nhân dân sự; – Một cơ sở tôn giáo (ví dụ, trong một nhà thờ, nhà thờ chính thống). Ở Ba Lan, một cuộc …

 • 4640AB56 98BD 4D1F 94D1 B24B41D9A4F7

  BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CỦA CƯ DÂN LIÊN MINH CHÂU ÂU (5 NĂM)

  Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU là giấy phép cho phép cư trú cố định tại Ba Lan. Quyết định cho phép cư trú được cấp không thời hạn. Bản thân thẻ cư trú có giá trị trong 5 năm, có nghĩa là thẻ phải được thay thế cứ 5 năm …

 • 4640AB56 98BD 4D1F 94D1 B24B41D9A4F7

  BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH BA LAN (10 NĂM)

  Giấy phép cư trú cố định là gì, các điều kiện để có được giấy phép cư trú cố định? Thời hạn và thủ tục như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo những thông tin dưới đây. 1. GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH (THƯỜNG ĐƯỢC GỌI LÀ THẺ 10 NĂM) Quyết định …

 • 4640AB56 98BD 4D1F 94D1 B24B41D9A4F7

  BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI BA LAN (3 NĂM)

  KHI NÀO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC NHẬN GIẤY PHÉP TẠM TRÚ? Người nước ngoài dự định ở lại Ba Lan hơn 3 tháng có thể xin giấy phép cư trú tạm thời. Giấy phép cư trú tạm thời được cấp với thời hạn tối đa là 3 năm. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của …

 • Hop phap hoa lanh su

  Về thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự các văn bản ở Ba Lan

  Khi đi ra nước ngoài để học tập, xin việc, lập gia đình ..v.v. ta phải xuất trình các giấy tờ ở các cơ quan của nước ngoài. Để các giấy tờ do một nước cấp được một nước khác công nhận là giấy tờ thật, thì ngoài việc dịch thuật, nó phải có chứng …