BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH BA LAN (10 NĂM)

Giấy phép cư trú cố định là gì, các điều kiện để có được giấy phép cư trú cố định? Thời hạn và thủ tục như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo những thông tin dưới đây.

Quyết định cho phép cư trú cố định được cấp không thời hạn. Bản thân thẻ cư trú có giá trị trong 10 năm, có nghĩa là thẻ phải được thay thế cứ 10 năm một lần như một phần của thủ tục đổi thẻ. Tuy nhiên, không cần phải nộp lại đơn xin cấp lại giấy phép và lại trải qua quy trình của thủ tục xin cấp giấy phép đó.

Giấy phép này cho phép làm việc tại Ba Lan mà không cần phải xin thêm giấy tờ khác. Giấy phép cư trú cố định được cấp ở Ba Lan không cho phép làm việc ở một quốc gia khác ngoài Ba Lan..

Giấy phép cư trú cố định (thẻ định cư) cho phép đi đến các nước khác trong khối Schengen. Tuy nhiên, thời gian lưu trú của người nước ngoài trên cơ sở này không được vượt quá 90 ngày trong thời hạn 180 ngày. Nếu người nước ngoài dự định ở lại một quốc gia nhất định lâu hơn giới hạn cho phép, cần phải hợp pháp hóa thời gian lưu trú của mình trên cơ sở các quy định có hiệu lực tại quốc gia đó.

 

Giấy phép cư trú cố định có thể được cấp cho người nước ngoài:

 1. Là con của một người nước ngoài có giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU tại Ba Lan và đang được cha mẹ chăm sóc, và là người:
  a) được sinh ra sau khi cha hoặc mẹ của mình có được giấy phép cư trú cố định ở Ba Lan hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, hoặc
  b) được sinh ra trong thời gian hiệu lực của giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho người nước ngoài này hoặc thời gian người nước ngoài này cư trú trên lãnh thổ Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo hoặc giấy phép châm chước lưu trú hoặc liên quan đến việc cấp cho người đó quy chế tị nạn hoặc sự bảo vệ bổ sung;
 2. Là con của một công dân Ba Lan và vẫn ở dưới sự chăm sóc của người đó;
 3. Là người gốc Ba Lan và có ý định định cư lâu dài tại Ba Lan;
 4. Đã kết hôn với một công dân Ba Lan được luật pháp Ba Lan công nhận ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định và đã sống ở Ba Lan liên tục ít nhất 2 năm ngay trước khi nộp đơn này trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp trên cơ sở kết hôn với công dân Ba Lan hoặc trên cơ sở có được quy chế tị nạn, bảo hộ bổ sung hoặc giấy phép đồng ý cho lưu trú vì lý do nhân đạo;
 5. Là nạn nhân của buôn bán người và:
  a) cư trú tại Ba Lan ngay trước khi nộp đơn trong thời hạn ít nhất 1 năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho những người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người, và
  b) hợp tác với các cơ quan hành pháp trong tố tụng hình sự;
  c) có lo ngại hợp lý về việc trở về nước xuất xứ, được xác nhận bởi công tố viên tiến hành tố tụng;
 6. Trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định, người đó đã sống liên tục ở Ba Lan trong thời gian ít nhất 5 năm trên cơ sở quy chế tị nạn, bảo hộ bổ sung hoặc giấy phép đồng ý cho lưu trú vì lý do nhân đạo;
 7. Ngay trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định, người đó đã sống liên tục ở Ba Lan trong thời gian ít nhất 10 năm trên cơ sở giấy phép cư trú được cấp đối với những trường hợp:
  a) nếu việc ràng buộc người nước ngoài hồi hương chỉ có thể được thực hiện đến quốc gia, mà ở  đó:
  – quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân sẽ bị đe dọa, hoặc
  – có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc
  – có thể bị buộc phải làm việc hoặc
  – có thể bị tước quyền được xét xử công bằng hoặc bị trừng phạt mà không có cơ sở pháp lý
  b) ràng buộc người nước ngoài hồi hương chỉ có thể được thực hiện đến quốc gia mà việc trao trả cho nước đó không được chấp nhận trên cơ sở quyết định của Tòa án hoặc do quyết định từ chối trả lại người nước ngoài của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
 8. Có Thẻ Người Ba Lan hợp lệ và dự định định cư ở Ba Lan lâu dài hoặc
 9. Đã được cấp tị nạn ở Ba Lan

 

Chú ý! Người nước ngoài cũng sẽ có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định, khi người đó có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên và ngay trước khi nộp đơn đã cư trú ở lại Ba Lan liên tục ít nhất 4 năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp liên quan đến việc thực hiện công việc trong ngành nghề mong muốn cho nền kinh tế Ba Lan (danh sách các ngành nghề sẽ được ghi trong một quy định riêng).

 

Thủ tục xin cấp giấy phép cư trú cố định tiến hành tại văn phòng Tỉnh có thẩm quyền theo nơi cư trú của người nước ngoài.

Đơn phải được người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan nộp, tức là nộp không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian lưu trú hợp pháp (ví dụ: vào ngày cuối cùng có hiệu lực của thẻ cư trú tạm thời hoặc thị thực của họ)

Bộ tài liệu cơ bản cần thiết để nộp đơn hoàn chỉnh xin cấp giấy phép cư trú cố định:

 1. 2 bản sao đơn xin giấy phép cư trú cố định bằng tiếng Ba Lan (mẫu đơn có tại đây:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly-dokumenty);
 2. Bản chính hộ chiếu nước ngoài (để đối chiếu) cùng với hai bản sao chụp tất cả các trang có đóng dấu, chú thích và ghi chú;

Chú ý! Khi nộp hồ sơ phải xuất trình hộ chiếu gốc. Hộ chiếu sẽ được trả lại trong cùng buổi nộp đơn, nó không được lưu giữ tại Văn phòng trong bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục. 

 1. 4 ảnh hiện tại phù hợp với các yêu cầu;
 2. Các tài liệu cần thiết để xác nhận dữ liệu có điền trong đơn và các lý do biện minh cho việc xin giấy phép cư trú cố định;
 3. Bằng chứng về việc đã thanh toán lệ phí.

Ngoài ra, cùng đơn phải được kèm theo:

 1. Trong trường hợp trẻ vị thành niên là con của người nước ngoài, có giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU tại Ba Lan, còn lại dưới quyền của cha mẹ và được sinh ra sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú cố định hoặc cư trú dài hạn của cư dân EU:
  – giấy trích lục khai sinh;
  – bản sao quyết định cấp giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc thẻ cư trú của người đại diện hợp pháp;
 2. Trong trường hợp con của công dân Ba Lan còn lại dưới quyền của cha mẹ
  – giấy trích lục khai sinh;
  – bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
 3. Trong trường hợp có gốc Ba Lan:
  – bản chính các tài liệu xác nhận việc có nguồn gốc Ba Lan của một trong các bậc cha mẹ, ông bà hoặc hai ông bà cố;
  – giấy tờ xác nhận quan hệ họ hàng với người có gốc Ba Lan (trong trường hợp nộp bản sao giấy tờ xác nhận có nguồn gốc Ba Lan, các giấy tờ nêu trên phải có điều khoản apostille);
 4. Trong trường hợp kết hôn với một công dân Ba Lan:
  – bản trích lục giấy chứng nhận kết hôn hiện tại (được cấp không quá 3 tháng trước khi nộp hồ sơ);
  – bản sao chứng minh thư của vợ / chồng;
  – trong trường hợp có con chung – các bản trích lục khai sinh;
  – Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Kho bạc Nhà nước;
 5. Trường hợp là nạn nhân của nạn buôn người:
  – giấy tờ xác nhận sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự liên quan đến tội phạm buôn người và những lo ngại chính đáng về việc trở về nước xuất xứ, được xác nhận bởi công tố viên tiến hành tố tụng hình sự;
 6. Trong trường hợp đã ở  Ba Lan  trước khi nộp đơn trong thời hạn không dưới 5 năm trên cơ sở quy chế tị nạn, được bảo hộ bổ sung hoặc được phép cư trú vì lý do nhân đạo:
  – các tài liệu xác nhận thời gian lưu trú không bị gián đoạn trong 5 năm tại Ba Lan;
 7. Trong trường hợp đã ở  Ba Lan  trước khi nộp đơn trong thời gian không dưới 10 năm trên cơ sở giấy phép được châm chước lưu trú:
  – các tài liệu xác nhận thời gian lưu trú không bị gián đoạn trong 10 năm ở Ba Lan;
 8. Trong trường hợp có thẻ Người Ba Lan
  – bản sao Thẻ Người Ba Lan hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;

Chú ý! Thẻ Người Ba Lan phải được trả lại cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi lưu trú, không muộn hơn thời han 14 ngày kể từ ngày quyết định cấp giấy phép cư trú cố định trở thành cuối cùng. Thông tin thêm về chủ đề này nằm trong tab THẺ NGƯỜI BA LAN.

 1. Trong trường hợp tị nạn ở Ba Lan:
  – tài liệu xác nhận cho phép tị nạn

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ giấy tờ cần thiết để xin giấy phép cư trú cố định có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép này.

Dấu vân tay được thu thập từ người nước ngoài xin giấy phép cư trú cố định với mục đích đưa chúng vào thẻ cư trú.

Chú ý! Tỉnh trưởng đóng dấu vào giấy thông hành của người nước ngoài xác nhận việc nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú cố định đúng hạn (và không có sai sót về hình thức). Việc lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở đóng dấu được coi là hợp pháp (ngay cả khi hiệu lực của thị thực hoặc thẻ cư trú trước đó hết hạn) cho đến khi quyết định cấp phép được ban hành, và trong trường hợp khiếu nại quyết định tiêu cực, cho đến thời điểm, khi quyết định của cơ quan phúc thẩm trở thành cuối cùng.

Con dấu trong hộ chiếu (nếu đó là cơ sở duy nhất để lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan) không cho phép đi đến các nước khác trong khối Schengen. Có con dấu xác nhận tính hợp pháp của việc lưu trú, người nước ngoài có thể đi về nước xuất xứ, nhưng sẽ không thể trở lại Ba Lan / đi qua biên giới của khối Schengen (để nhập cảnh lại Ba Lan, phải xin thị thực – đối với công dân của các quốc gia không thuộc phạm vi du lịch miễn thị thực).

 

Thủ tục Giấy phép cư trú cố định có giá trị vô thời hạn, tuy nhiên cứ  10 năm một lần phải thay thẻ cư trú. Đơn xin cấp thẻ cư trú khác phải được nộp ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn hiệu lực của thẻ cư trú.xin cấp giấy phép cư trú cố định tiến hành tại văn phòng Tỉnh có thẩm quyền theo nơi cư trú của người nước ngoài.

Đơn phải được người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan nộp, tức là nộp không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian lưu trú hợp pháp (ví dụ: vào ngày cuối cùng có hiệu lực của thẻ cư trú tạm thời hoặc thị thực của họ)

Bộ tài liệu cơ bản cần thiết để nộp đơn hoàn chỉnh xin cấp giấy phép cư trú cố định:

 1. 2 bản sao đơn xin giấy phép cư trú cố định bằng tiếng Ba Lan (mẫu đơn có tại đây:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly-dokumenty);
 2. Bản chính hộ chiếu nước ngoài (để đối chiếu) cùng với hai bản sao chụp tất cả các trang có đóng dấu, chú thích và ghi chú;

Chú ý! Khi nộp hồ sơ phải xuất trình hộ chiếu gốc. Hộ chiếu sẽ được trả lại trong cùng buổi nộp đơn, nó không được lưu giữ tại Văn phòng trong bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục. 

 1. 4 ảnh hiện tại phù hợp với các yêu cầu;
 2. Các tài liệu cần thiết để xác nhận dữ liệu có điền trong đơn và các lý do biện minh cho việc xin giấy phép cư trú cố định;
 3. Bằng chứng về việc đã thanh toán lệ phí.

Ngoài ra, cùng đơn phải được kèm theo:

 1. Trong trường hợp trẻ vị thành niên là con của người nước ngoài, có giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU tại Ba Lan, còn lại dưới quyền của cha mẹ và được sinh ra sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú cố định hoặc cư trú dài hạn của cư dân EU:
  – giấy trích lục khai sinh;
  – bản sao quyết định cấp giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc thẻ cư trú của người đại diện hợp pháp;
 2. Trong trường hợp con của công dân Ba Lan còn lại dưới quyền của cha mẹ
  – giấy trích lục khai sinh;
  – bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
 3. Trong trường hợp có gốc Ba Lan:
  – bản chính các tài liệu xác nhận việc có nguồn gốc Ba Lan của một trong các bậc cha mẹ, ông bà hoặc hai ông bà cố;
  – giấy tờ xác nhận quan hệ họ hàng với người có gốc Ba Lan (trong trường hợp nộp bản sao giấy tờ xác nhận có nguồn gốc Ba Lan, các giấy tờ nêu trên phải có điều khoản apostille);
 4. Trong trường hợp kết hôn với một công dân Ba Lan:
  – bản trích lục giấy chứng nhận kết hôn hiện tại (được cấp không quá 3 tháng trước khi nộp hồ sơ);
  – bản sao chứng minh thư của vợ / chồng;
  – trong trường hợp có con chung – các bản trích lục khai sinh;
  – Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Kho bạc Nhà nước;
 5. Trường hợp là nạn nhân của nạn buôn người:
  – giấy tờ xác nhận sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự liên quan đến tội phạm buôn người và những lo ngại chính đáng về việc trở về nước xuất xứ, được xác nhận bởi công tố viên tiến hành tố tụng hình sự;
 6. Trong trường hợp đã ở  Ba Lan  trước khi nộp đơn trong thời hạn không dưới 5 năm trên cơ sở quy chế tị nạn, được bảo hộ bổ sung hoặc được phép cư trú vì lý do nhân đạo:
  – các tài liệu xác nhận thời gian lưu trú không bị gián đoạn trong 5 năm tại Ba Lan;
 7. Trong trường hợp đã ở  Ba Lan  trước khi nộp đơn trong thời gian không dưới 10 năm trên cơ sở giấy phép được châm chước lưu trú:
  – các tài liệu xác nhận thời gian lưu trú không bị gián đoạn trong 10 năm ở Ba Lan;
 8. Trong trường hợp có thẻ Người Ba Lan
  – bản sao Thẻ Người Ba Lan hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;

Chú ý! Thẻ Người Ba Lan phải được trả lại cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi lưu trú, không muộn hơn thời han 14 ngày kể từ ngày quyết định cấp giấy phép cư trú cố định trở thành cuối cùng. Thông tin thêm về chủ đề này nằm trong tab THẺ NGƯỜI BA LAN.

 1. Trong trường hợp tị nạn ở Ba Lan:
  – tài liệu xác nhận cho phép tị nạn

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ giấy tờ cần thiết để xin giấy phép cư trú cố định có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép này.

Dấu vân tay được thu thập từ người nước ngoài xin giấy phép cư trú cố định với mục đích đưa chúng vào thẻ cư trú.

Chú ý! Tỉnh trưởng đóng dấu vào giấy thông hành của người nước ngoài xác nhận việc nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú cố định đúng hạn (và không có sai sót về hình thức). Việc lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở đóng dấu được coi là hợp pháp (ngay cả khi hiệu lực của thị thực hoặc thẻ cư trú trước đó hết hạn) cho đến khi quyết định cấp phép được ban hành, và trong trường hợp khiếu nại quyết định tiêu cực, cho đến thời điểm, khi quyết định của cơ quan phúc thẩm trở thành cuối cùng.

Con dấu trong hộ chiếu (nếu đó là cơ sở duy nhất để lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan) không cho phép đi đến các nước khác trong khối Schengen. Có con dấu xác nhận tính hợp pháp của việc lưu trú, người nước ngoài có thể đi về nước xuất xứ, nhưng sẽ không thể trở lại Ba Lan / đi qua biên giới của khối Schengen (để nhập cảnh lại Ba Lan, phải xin thị thực – đối với công dân của các quốc gia không thuộc phạm vi du lịch miễn thị thực).

 

Thời gian chờ đợi quyết định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định, thủ tục cấp giấy phép cho người nước ngoài phải được hoàn thành chậm nhất là trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu.

Nếu văn phòng Tỉnh không giải quyết vấn đề đúng thời hạn, thì cần thông báo cho người nước ngoài về sự việc này, giải thích lý do chậm trễ và cho biết ngày mới để giải quyết vấn đề.

 

Người nước ngoài không hài lòng với quyết định của Tỉnh trưởng có thể khiếu nại lên Trưởng Văn phòng người ngoại quốc ở Vác-sa-va thông qua Tỉnh trưởng, người đã ban hành quyết định. Khiếu nại bằng văn bản phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thủ tục khiếu nại, vấn đề cần được giải quyết trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Người nước ngoài có quyền khiếu nại quyết định của Trưởng Văn phòng người ngoại quốc đến Tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được giao quyết định.

Quan trọng: việc nộp đơn khiếu nại lên tòa án hành chính không hợp pháp hóa việc lưu trú. Điều này có nghĩa là người nước ngoài, nếu không có giấy tờ hợp lệ khác cho phép ở lại Ba Lan, trong tình thế này phải rời khỏi Ba Lan.

 

Lệ phí (cần đính kèm với đơn đăng ký tại thời điểm nộp đơn) để cấp giấy phép cư trú cố định là 640 PLN. Lệ phí được trả lại theo yêu cầu của người nước ngoài trong trường hợp có quyết định tiêu cực (ngừng thủ tục hoặc hồ sơ không được thẩm định). Trong trường hợp nhận được  quyết định tích cực, người nước ngoài phải trả thêm 50 PLN để cấp thẻ cư trú.

Chủ sở hữu Thẻ Người gốc Ba Lan, nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định liên quan đến ý định định cư lâu dài ở Ba Lan, được miễn lệ phí 640 PLN cho việc cấp giấy phép.

Lệ phí có thể thanh toán tại quầy thu ngân của văn phòng Tỉnh, nơi đang chờ giải quyết thủ tục hoặc có thể chuyển vào tài khoản của văn phòng có thẩm quyền. Thông tin về số tài khoản có thể được lấy trực tiếp tại văn phòng hoặc trên trang web www.gov.pl (sau khi chọn văn phòng Tỉnh, nơi nộp đơn).

 

Người nước ngoài sẽ không được cấp giấy phép cư trú cố định tại Ba Lan nếu:

 1. Đang lưu trú ở Ba Lan:
  – không có giấy tờ cho phép cư trú (tức là trái với các quy định);

– trên cơ sở thị thực Schengen cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Ba Lan, được cấp vì lý do nhân đạo;
– trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời do hoàn cảnh cần lưu trú ngắn hạn ở Ba Lan (một số ngoại lệ trong lĩnh vực này áp dụng cho những người gốc Ba Lan và đang xin thẻ theo cơ sở này);
– trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc

 1. Đang bị giam giữ hoặc đang ở trong một trung tâm có canh gác hoặc trong một trại giam dành cho người nước ngoài hoặc đang bị cấm xuất cảnh,
 2. Đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tạm giam,
 3. Đã bị ràng buộc hồi hương và thời hạn tự nguyện hồi hương quy định trong quyết định trong vụ việc này vẫn chưa hết, cả trong trường hợp kéo dài thời hạn này,
 4. Có bị ràng buộc rời khỏi Ba Lan;
 5. Đang lưu trú ngoài Ba Lan;
 6. Đã không nộp dấu vân tay cho mục đích cấp thẻ cư trú.

 

Người nước ngoài sẽ nhận được quyết định tiêu cực về việc cấp giấy phép cư trú cố định cho mình nếu:

 1. Không đáp ứng các yêu cầu để cấp giấy phép cư trú cố định,
 2. Dữ liệu của minh đang bị nhập vào danh sách những người nước ngoài không có lợi ở Ba Lan;
 3. Dữ liệu của mình nằm trong Hệ thống Thông tin Schengen cho mục đích từ chối nhập cảnh;
 4. Điều đó được yêu cầu vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc bảo vệ trật tự, an toàn công cộng;
 5. Điều đó được yêu cầu vì lợi ích của Ba Lan;
 6. Cơ sở để xin giấy phép cư trú cố định là cuộc hôn nhân giữa người nước ngoài với công dân Ba Lan, và cuộc hôn nhân được giao kết nhằm lách luật;
 7. Trong thủ tục xin cấp giấy phép cư trú cố định, người nước ngoài đã nộp hồ sơ có nội dung sai sự thật về dữ liệu cá nhân, thông tin sai sự thật hoặc khai không đúng sự thật, giấu giếm sự thật hoặc giả mạo tài liệu để sử dụng là thật;
 8. Nợ tiền nộp thuế, trừ những trường hợp đã được miễn, hoãn, được chia nộp thành nhiều lần tiền thuế đang nợ hoặc đình chỉ thi hành toàn bộ quyết định;
 9. Không hoàn lại các chi phí liên quan đến việc ban hành và thi hành quyết định ràng buộc người nước ngoài quay trở về do ngân sách nhà nước đài thọ.

 

Giấy phép cư trú cố định cũng có thể bị tước, tức là bị thu hồi. Điều này xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Điều đó được yêu cầu vì lý  do quốc phòng, an ninh hoặc bảo vệ trật tự, an toàn công cộng;
 2. Điều đó được yêu cầu vì lợi ích của Ba Lan;
 3. Đơn xin cấp giấy phép này hoặc các tài liệu đính kèm theo có bao gồm dữ liệu cá nhân sai sự thật, tài liệu giả mạo hoặc giấy tờ chứng nhận thông tin sai sự thật;
 4. Khi xin cư trú cố định, người nước ngoài đã khai man sự thật, che giấu sự thật, giả mạo tài liệu với mục đích dùng nó như giấy tờ thật;
 5. Khi người nước ngoài đã bị  kết án phạt tù ít nhất 3 năm bằng phán quyết cuối cùng ở Ba Lan về tội cố ý phạm pháp;
 6. Đã rời Ba Lan hơn 6 năm.

Chú ý! Nếu cơ sở để cấp giấy phép cư trú cố định là thực tế đã kết hôn với công dân Ba Lan, giấy phép có thể bị thu hồi nếu người nước ngoài ly hôn trong vòng 2 năm kể từ ngày người đó được cấp giấy phép cư trú cố định.

Chú ý! Giấy phép cư trú cố định sẽ hết hạn theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp cho người nước ngoài giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc người nước ngoài nhập quốc tịch Ba Lan.

 11. Cơ sở pháp lý

Đạo luật về người nước ngoài ngày 12 tháng 12 năm 2013 (tức là Công báo năm 2020, mục 35)

 

Có thể bạn quan tâm

 • 0E617AEE 6A58 4FD0 978B 9D517F96E522

  GIẤY PHÉP TẠM TRÚ VÀ THƯỜNG TRÚ TRÊN CƠ SỞ HÔN NHÂN Ở BA LAN

  GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan được cấp  cho: – người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân đó; – con chưa thành niên của vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan có giấy phép …

 • dangkikethoncuocsongbalan

  KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN BA LAN – THÔNG TIN CƠ BẢN

  CÁC LOẠI HÔN NHÂN Ở BA LAN Ở Ba Lan, mọi người có thể kết hôn tại: – Văn phòng Đăng ký Dân sự (USC) – đây được gọi là hôn nhân dân sự; – Một cơ sở tôn giáo (ví dụ, trong một nhà thờ, nhà thờ chính thống). Ở Ba Lan, một cuộc …

 • 4640AB56 98BD 4D1F 94D1 B24B41D9A4F7

  BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CỦA CƯ DÂN LIÊN MINH CHÂU ÂU (5 NĂM)

  Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU là giấy phép cho phép cư trú cố định tại Ba Lan. Quyết định cho phép cư trú được cấp không thời hạn. Bản thân thẻ cư trú có giá trị trong 5 năm, có nghĩa là thẻ phải được thay thế cứ 5 năm …

 • 4640AB56 98BD 4D1F 94D1 B24B41D9A4F7

  BÀI VIẾT TÓM TẮT VỀ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI BA LAN (3 NĂM)

  KHI NÀO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC NHẬN GIẤY PHÉP TẠM TRÚ? Người nước ngoài dự định ở lại Ba Lan hơn 3 tháng có thể xin giấy phép cư trú tạm thời. Giấy phép cư trú tạm thời được cấp với thời hạn tối đa là 3 năm. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của …

 • Hop phap hoa lanh su

  Về thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự các văn bản ở Ba Lan

  Khi đi ra nước ngoài để học tập, xin việc, lập gia đình ..v.v. ta phải xuất trình các giấy tờ ở các cơ quan của nước ngoài. Để các giấy tờ do một nước cấp được một nước khác công nhận là giấy tờ thật, thì ngoài việc dịch thuật, nó phải có chứng …

 • 6D48A967 0032 4112 9F07 3DDB6691F498

  THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG BA LAN

  2. Thủ tục xin giấy phép lao động 2.1. Ai đi xin cấp giấy phép lao động ? Giấy phép lao động cấp cho một người nước ngòai cụ thể. Người chủ công việc tương lai là người đi xin giấy phép lao động cho người nước ngòai – chủ hãng nộp tất cả những …