Thay đổi lớn cho người Ba Lan từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023 đạo luật về quyền của người tiêu dùng có bổ sung một điểm về trách nhiệm thanh toán không dùng tiền mặt cho các giao dịch trị giá trên 20.000 zloty mặc dù Liên hiệp các Doanh nhân và các Nhà tuyển dụng cho rằng đây là một sự can thiệp quá sâu vào công dân và họ kêu gọi bỏ giải pháp này.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người ta đưa ra quy định thanh toán không dùng tiền mặt giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp.
Tương tự, trong quan hệ B2B, các doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/2023 sẽ phải giao dịch không dùng tiền mặt cho các khoản trên 8000 zł (thay vì mức hiện nay là 15.000 zł).
—————————
Từ chú Nguyen Huu Viem (Các báo Ba Lan)
 

Có thể bạn quan tâm