Tiền thêm vào lương hưu sau tuổi 75 ở Ba Lan năm 2023

Người cao tuổi trên 75 tuổi ở Ba Lan có thể được thêm tiền vào trợ cấp. Trong một số trường hợp phải nộp đơn, ở một số trường hợp khác chỉ cần thỏa mãn một số điều kiện. Bài này sẽ thông tin bạn phải làm gì để nhận được tiền thêm để chăm sóc (dodatek pielęgnacyjny) hay trợ cấp chăm sóc (zasiłek pielęgnacyjny) hoặc ai được nhận 500 plus cho người cao tuổi.
000000000002
Nguồn: Marek Bazak /East News
Tiền thêm để chăm sóc cho người cao tuổi trên 75 (dodatek pielęgnacyjny)
Người cao tuổi đang được lĩnh tiền hưu hay mất sức ở KRUS hay ZUS sẽ được nhận số tiền này theo các quy định của Luật về hưu trí và mất sức của Quỹ Bảo hiểm Xã hội ban hành ngày 17/12/1998.
Để nhận được tiền bổ sung này người cao tuổi phải thỏa mãn một trong hai điều kiện: một là đủ 75 tuổi hay hoàn toàn không có khả năng làm việc hoặc không thể tự sống. Trong trường hợp sau phải có chứng nhận của bác sỹ được Bảo hiểm Xã hội (ZUS) quy định, tức phải đến trình diện ở ủy ban thẩm tra y tế của ZUS.
Nếu người cao tuổi đủ 75 nhưng không thỏa mãn điều kiện thứ hai về sức khỏe nói trên thì vẫn được khoản tiền thêm này và nó sẽ được tự động trả cùng với lương hưu.
Mức khoản tiền thêm này của năm 2022 là 256,44 zł. Cũng như lương hưu, khoản tiền này được bù giá (podlega waloryzacji), do vậy từ tháng 3/2023, số tiền này sẽ vào khoảng gần 300 zł.
Tiền trợ cấp chăm sóc cho người cao tuổi trên 75 (zasiłek pielęgnacyjny)
Tiền trợ cấp chăm sóc (zasiłek pielęgnacyjny) là tiền mà người trên 75 có thể được nhận theo Luật về trợ cấp gia đình ban hành ngày 28/11/2003. Khoản tiền này có số đối tượng được nhận rộng hơn, nhưng chỉ được bù giá ba năm một lần. Lần gần nhất là vào năm 2021, do vậy năm 2023 số tiền này không thay đổi và sẽ là 215,84 zł.
Theo luật pháp, người trên 75 chỉ được chọn một trong hai khoản tiền: hoặc dodatek pielęgnacyjny, hoặc zasiłek pielęgnacyjny. Do vậy năm 2023 người đang lĩnh lương hưu hay mất sức nên chọn khoản đầu vì nó cao hơn.
Người trên 75 nào sẽ được 500+?
Người trên 75 tuổi có thể nộp đơn xin 500 plus cho người cao tuổi nếu thỏa mãn vài điều kiện bổ sung sau:
– khuyết tật, không thể tự sống, đang nhận zasiłek pielęgnacyjny. Đơn nộp phải kèm giấy chứng nhận bác sỹ của ZUS.
– ngoài ra, người cao tuổi phải thỏa mãn điều kiện về thu nhập, cụ thể là lương hưu năm 2023 không vượt quá 1657,80 zł brutto. Nếu vượt con số này thì áp dụng nguyên tắc một đổi một, tức người có trần thu nhập 2157,80 zł vẫn được cấp, nhưng ít hơn.
Đơn xin 500 plus cho người cao tuổi có thể gửi qua đường bưu điện, nộp trên trang Platforma Usług Elektronicznych của ZUS hay tại các cơ sở của KRUS hay ZUS.
————————
Từ chú Nguyễn Hữu Viêm
https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-seniorzy-moga-dostac-dodatkowe-800-zl-sprawdz-czy-jestes-na-,nId,6541942#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 

Có thể bạn quan tâm