Tăng số tiền đóng cho Bảo hiểm xã hội (ZUS) trong năm 2023

Theo thông báo của ZUS thì từ ngày 1/1/2023 mức lương tối thiểu ở Ba Lan sẽ là 3490 zł. Do vậy từ tháng 1 đến tháng 6 riêng mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (ubezpieczenia społeczne) ít nhất phải là 1047 zł.
00001111
(East News, Jacek Dominski/REPORTER)
Từ ngày 1/7/2023, ,mức lương tối thiểu sẽ tăng lên đến 3600 zł. Do vậy tiền đóng ZUS từ tháng 7 đến tháng 12 ít nhất sẽ là 1080 zł.
Việc tăng ZUS sẽ đánh vào các hãng nhỏ
Theo ông cựu bộ trưởng kinh tế Janusz Piechociński, thì mức đóng thêm là trên 200 zł so với mức đang phải đóng. Việc tăng như vậy là chưa hề có trong lịch sử.
– Việc các hãng nhỏ phải trả cố định một khoản ZUS bắt buộc như vậy bất kể hãng có lãi hay không là việc diệt các chỗ làm việc ở Ba Lan – ông Adam Abramowicz, người phát ngôn của các hãng nhỏ và các hãng trung bình nói hồi tháng 11 khi được báo “Wyborcza” phỏng vấn đã nói như vậy.
– Ở nước ta, người ta quy định mức đóng ZUS của các hãng trên cơ sở dự đoán mức lương trung bình tính chỉ cho các hãng có thuê từ 10 người trở lên mà không tính các hãng siêu nhỏ. Vì các hãng siêu nhỏ có rất nhiều nên tiền ZUS đánh vào các hãng nhỏ mạnh nhất.
————————-
Từ chú Nguyen Huu Viem
https://www.money.pl/gospodarka/bedzie-podwyzka-skladek-w-2023-r-zus-podal-szczegoly-6847693453151072a.html
 

Có thể bạn quan tâm